W ramach outsourcingu płacowego naszym Klientom proponujemy:

 • utworzenie bazy danych pracowników,
 • sporządzanie listy płac,
 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy,
 • naliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych,
 • naliczanie odpraw i nagród jubileuszowych,
 • czynności związanie z zajęciem wynagrodzeń,
 • naliczanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie informacji dla ubezpieczonych pracowników na drukach ZUS RMUA,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi oraz ich rozliczanie,
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym (PIT-11, PIT-40, PIT-4R),
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach,
 • rozliczanie czasu pracy,
 • prowadzenie sprawozdawczości i analityki zatrudnienia dla potrzeb ZUS oraz Urzędu Statystycznego,
 • sporządzanie raportów i zestawień płacowych na życzenie Klienta.

Listy płac, raporty i deklaracje przekazywane są Klientowi w uzgodniony sposób w wybranym dniu każdego miesiąca.

ISM ConsultingIlona Bajor