System Obsługi Dofinansowań i Refundacji, zwany dawniej SOD.

W ramach tej usługi naszym Klientom oferujemy:

  • kompleksowe, comiesięczne rozliczanie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych tj. przygotowywanie i rozliczanie miesięcznych wniosków Wn-D wraz z informacją INF-D-P i INF- OPP
  • wyliczanie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  • badanie/ustalanie efektu zachęty na „starych i nowych” pracowników niepełnosprawnych
  • kontrola ciągłości orzeczeń i schorzeń niepełnosprawności
  • sprawdzanie prawidłowości wyliczania kosztów płacy
  • sporządzanie deklaracji miesięcznych do PFRON
  • dla naszych Klientów- oferujemy doradztwo w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Usługi dodatkowe – Audyt SODiR
W ramach tej usługi przeprowadzimy całościową kontrolę dokumentacji dotyczącej dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w firmie. Audyt kończy się sporządzeniem raportu pokontrolnego. Przedmiot i zakres audytu objęte są przez prowadzącego audyt tajemnicą.

ISM ConsultingIlona Bajor