System Obsługi Dofinansowań i Refundacji, zwany dawniej SOD. W ramach tej usługi naszym Klientom oferujemy :

  • kompleksowe, comiesięczne rozliczanie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych tj. przygotowywanie i rozliczanie miesięcznych wniosków Wn-D wraz z  informacją INF-D-P i INF- OPP
  • wyliczanie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
  • badanie/ustalanie efektu zachęty na „starych i nowych” pracowników niepełnosprawnych,
  • kontrola ciągłości orzeczeń i schorzeń niepełnosprawności,
  • sprawdzanie prawidłowości wyliczania kosztów płacy,
  • sporządzanie deklaracji miesięcznych do PFRON,
  • dla naszych Klientów- oferujemy doradztwo w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Usługi dodatkowe – Audyt SODiR

W ramach tej usługi przeprowadzimy całościową kontrolę dokumentacji dotyczącej dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w firmie.  Audyt kończy się sporządzeniem raportu pokontrolnego. Przedmiot i zakres audytu objęte są przez prowadzącego audyt tajemnicą.

ISM ConsultingIlona Bajor