W ramach outsourcingu KADRY – PŁACE – SOD naszym Klientom proponujemy:

 • prowadzenie akt osobowych oraz bieżącą obsługę zatrudnionych pracowników,
 • monitoring terminowości i ważności orzeczeń o niepełnosprawności,
 • badanie efektu zachęty przy zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie kart urlopowych,
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie spraw pracowniczych, doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych,
 • przygotowywanie i obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło, kontrakt menedżerski),
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • sporządzanie miesięcznych wniosków Wn-D wraz z informacją INF-D-P,
 • sporządzanie deklaracji miesięcznych do PFRON – DEK, INF-1,
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS płatników i ubezpieczonych pracowników,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji dla ZUS oraz raporty dla ubezpieczonych pracowników,
 • sporządzanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi oraz ich rozliczanie,
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach,
 • prowadzenie sprawozdawczości i analityki zatrudnienia dla potrzeb ZUS, GUS i PFRON,
 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych, płacowych na życzenie Klienta.

ISM ConsultingIlona Bajor