Prowadzenie Punktu Informacyjno-Doradczego w siedzibie ISM Consulting.
Głównym zadaniem Punktu Informacyjno-Doradczego jest udzielanie indywidualnym Klientom informacji/porad z zakresu Kodeksu pracy i Ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997, nr 123, poz. 776 z późn. zm.), m.in.:

 • jak prawidłowo powinna wyglądać umowa o pracę i świadectwo pracy,
 • jaki wymiar czasu pracy przysługuje do danego etatu,
 • jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje danemu pracownikowi,
 • kiedy przysługują godziny nadliczbowe i jak je wyliczać,
 • jak powinno wyglądać przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz
 • obowiązki pracodawców przy zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 • dodatkowe uprawnienia pracownika niepełnosprawnego wynikające z ustawy o rehabilitacji (…):
 • prawo do krótszego czasu pracy,
  • prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego,
  • uprawnienia do dodatkowej przerwy w pracy,
  • prawo do korzystania ze zwolnienia od pracy,
  • turnusy rehabitacyjne,
  • prawo do korzystania z ZFRON.

ISM ConsultingIlona Bajor