Firma ISM Consulting prowadzi doradztwo z zakresu:

 • zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

 • przystosowania obiektów i stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych schorzeniach,

 • SODiR, tj. dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych,

 • rozliczenia i refundacji dodatkowych kosztów zgodnie z art. 32 ustawy o rehabilitacji (…) – dla zpchr ze wskaźnikiem powyżej 50% zatrudnionych niepełnosprawnych,

 • ZFRON – tworzenia, ewidencji, poprawności wydatkowania środków ZFRON,

 • ZFŚS – tworzenia, ewidencji, poprawności wydatkowania środków ZFŚS,

 • Indywidualnych Programów Rehabilitacyjnych (IPR) – porady, opracowania, wydatkowanie środków wg zasady de minimis i poza nią, role i zadania doradcy zawodowego oraz członka komisji IPR,

 • prawa i obowiązki, pracodawców osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy i zpchr, formy i wskaźniki zatrudnienia,

 • prawa, obowiązki i uprawnienia osób niepełnosprawnych,

 • orzecznictwo i stopnie niepełnosprawności – schorzenia specjalne, kontrola poprawności orzeczeń,

 • ulgi we wpłatach na PFRON, wpłaty na PFRON – sposób naliczania, możliwości obniżenia wpłat,

 • porady kadrowe, płacowe, ZUS, program „Płatnik”, zasiłki chorobowe,

 • turnusy rehabilitacyjne,

 • zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • doradztwo zawodowe – zagadnienia,

 • uczestnictwo podczas kontroli z PFRON, ZUS i US.

 

 

INNE USŁUGI – wizyta konsultanta w siedzibie firmy, szkolenie, doradztwo indywidualne, możliwość reprezentowania przed urzędami i organami administracji publicznej.

Oferujemy pomoc w uzyskaniu środków z urzędów pracy na stworzenie miejsca pracy, refundację składek, dofinansowanie wynagrodzenia czy podjęcia stażu w Państwa firmie. W imieniu Klienta wypełniamy wymagane wnioski oraz załatwiamy niezbędne formalności. Proponujemy również doradztwo w powyższym zakresie, co pomoże Państwu wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie.

logo_nr2