• opracowanie/korekta regulaminów pracy i wynagradzania,
 • opracowanie/korekta regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • opracowanie/korekta regulaminu Zakładowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych,
 • przygotowywanie dla pracodawcy szczegółowych raportów dotyczących zatrudnienia i płac,
 • przygotowanie dodatkowych, niestandardowych dokumentów kadrowych (na przykład: umowy pożyczki pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, dofinansowania nauki itp.),
 • sporządzanie list płac dot. wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • przygotowanie oświadczeń kadrowych,
 • przygotowanie druków RP-7,
 • przygotowanie i rozliczenie refundacji dla zpch dodatkowych kosztów zgodnie z art. 32 ustawy o rehabilitacji (…),
 • sporządzanie informacji i deklaracji rocznych na potrzeby US: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40 oraz ZUS i PFRON,
 • sporządzanie informacji dla ubezpieczonych pracowników na drukach ZUS RMUA,
 • wypełnianie formularzy do GUS na podstawie danych kadrowo-płacowych,
 • weryfikacja dokumentacji kadrowo-płacowej, przegląd rozliczeń podatkowych, składek ubezpieczeniowych z okresu nie objętego umową,
 • przygotowanie innych niż określone w umowie i cenniku raportów, zestawień i prognoz zgodnie ze wzorem przysłanym przez Zlecającego.

ISM ConsultingIlona Bajor