Dzięki uczestnictwu w licznych szkoleniach i wieloletniemu doświadczeniu możemy podzielić się z Państwem sprawdzonymi rozwiązaniami akceptowanymi przez organy kontrolne, tj. ZUS, PIP, US lub PFRON. Pozwoli to zaoszczędzić Państwu czas i pieniądze. W ramach naszych usług gwarantujemy:

 • pełną poufność dokumentacji kadrowo-płacowej poprzez ograniczenie liczby osób mających w firmie wgląd do danych o wynagrodzeniach,
 • fachową i profesjonalną obsługę,
 • redukcję kosztów,
 • oszczędność czasu,
 • terminowość,
 • kompleksową obsługę kadr i płac,
 • outsourcing lub co-sourcing,
 • kompleksową obsługę SODiR,
 • pomoc i doradztwo wydatkowania środków z ZFŚS i ZFRON,
 • pomoc przy tworzeniu IPR,
 • pomoc przy tworzeniu stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • korzystanie z rozległej wiedzy i bogatego doświadczenia naszych specjalistów,
 • szybką reakcję naszych specjalistów na wszelkie zapytania oraz wątpliwości związane z obowiązującymi regulacjami prawnymi (brak konieczności śledzenia ciągłych zmian prawnych),
 • uczestnictwo lub pomoc podczas kontroli z PFRON, US, ZUS i PIP.

Klientom, którzy zdecydują się na pozostawienie działu kadr i płac wewnątrz firmy, oferujemy możliwość co-sourcingu, którego istotą jest tworzenie zespołów składających się zarówno ze specjalistów zatrudnionych w firmie, jak i specjalistów firmy zewnętrznej.

W ten sposób działy wewnętrzne firmy Klienta oraz działy firmy ISM Consulting nie tylko przekazują sobie zlecenia czynności do wykonania, ale również wykonują czynności ściśle powiązane i współzależne ze sobą. Program kadrowo-płacowy oddany do użytku Klienta jest każdorazowo dostosowywany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

ISM ConsultingIlona Bajor